BEK: Music Technology Days

BEK (Bergen Centre for Electronic Art) is arranging a two day event – Music Technology Days – on 10th and 11th September 2008. The theme this year is about music technology related research and development.

It costs nothing to take part in the event. The deadline is 7th September.

The event will consist of short, 15 minute presentations followed by discussions. I recommend this event for anyone who has experience with, and wishes to continue to work within this field.

INFO from BEK:

BEK, BRAK og Griegakademiet har gleden av å ønske velkommen til årets
musikkteknologidager, som finner sted i Bergen 10. og 11. september 2008.

Siden 2005 har musikkteknologidagene vært et faglig møtested for
representanter for undervisningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer,
kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter
arbeider med musikkteknologi. I løpet av denne perioden har vi sett
økende aktivitet i Norge, og det har oppstått nye samarbeid mellom ulike
aktører i feltet. Flere av prosjektene innen Stipendprogrammet for
kunstnerisk utviklingsarbeid er musikkteknologirelaterte, og
aktualiserer samarbeid på tvers av grensene mellom vitenskaplig og
kunstnerisk forskning og utvikling.

MER INFO:

http://mustek.bek.no

PROGRAM:

ONSDAG 10. SEPTEMBER 10:00 – 16:00: SEMINAR

Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet, Institutt for musikk.
Lars Hilles gate 3

10:00 – 10:20:     Registrering og kaffe

10:20 – 10:30:     Velkommen.
Trond Lossius, daglig leder ved BEK

10:30 – 11:00:     FoU prosjektet Undervisning i musikkteknologi.
Håkon Kvidal, Norges musikkhøgskole

11:00 – 11:30:     Presentasjon av nordisk masterstudie i lydkunst
Per Platou

11:30 – 12:00:     “Don’t Touch me, You Don’t Know Where I’ve Been” eller
“Hvilket spatialiseringsprinsipp er dette da?” Fordeler
og ulemper med pragmatisk høynivå utvikling av
spesialisert elektronikk for musikk og scene.
Thorolf Thuestad, BEK

12:00 – 13:00:     Lunch

13:00 – 13:30:     Doktorgradsprosjektet Den klassiske innspilling i
historisk, ontologisk og analytisk perspektiv.
Tore Simonsen, Norges Musikkhøgskole

13:30 – 14:00:     The Sound of Salience
Martin Knakkergaard

14:00 – 14:30:     Computer-based instruments in free improvised music,
Konstnärlig forskning vid Högskolan för scen och musik
vid Göteborgs Universitet
Per Anders Nilsson, Högskolan för scen och musik,
Göteborgs Universitet

14:30 -14:45:     Kort pause

14:45 – 15:15:     Musikkteknologien i kunstens tjeneste?
Jøran Rudi, NOTAM

15:15 – 16:00:     Diskusjon

ONSDAG 10. SEPTEMBER ETTERMIDDAG/KVELD: KUNSTNERISK PROGRAM

16:00:         “When You Hunger Number One”.
Installasjon av Asbjørn Hollerud

Det blir mulighet for et kort møte med kunstneren og å
se installasjonen.

Sted: Hordaland Kunstsenter, Klosteret 17
http://www.kunstsenter.no/art.php?ArtID=130

20:00:         Omvisning or orientering om Lydgalleriets virksomhet.
Ved kunstnerisk leder Jørgen Larsson

Sted: Lydgalleriet, Østre Skostredet 3
http://www.lydgalleriet.no

21:00:        Improvisasjons-konsert med duo pantoMorf på loftet på
Lydgalleriet. Dette er et av de mest særegne
konsertstedene i Bergen .

TORSDAG 10. SEPTEMBER 10:00 – 16:00: SEMINAR

Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet, Institutt for musikk.
Lars Hilles gate 3

10:00 – 10:30:    Sensing Music-related Actions
Alexander Refsum Jensenius, Institutt for
musikkvitenskap, UiO

10:30 – 11:00:    The Electromagnetic Fountain
Amanda Steggell

11:00 – 11:30:     Arbet med generativ konst och olika former av datorstödd
kreativitet Göteborgs Universitet/Chalmers
Palle Dahlstedt

11:30 – 12:00    Distributed Music Technology
Anders-Petter Andersson

12:00 – 13:00:    Lunch

13:00 – 13:30:     energyXT, Norsk musikkproduksjonssoftware tar opp kampen
internasjonalt
Håvard K. Bjord, XT Software

13:30 – 14:00:    The World opera – præsentation af et musikteknologisk
projekt
Niels Windfeld Lund

14:00 – 14:30:    Acoustics and audiovisual related research activities at
Q2S/NTNU – an overview
Ulrich Reiter, NTNU

14:30 – 15:00:    Recent work on spatialisation in Jamoma.
Trond Lossius, BEK

15:00 – 16:00:    Oppsummerende diskusjon

PÅMELDING:

Påmelding senest 7. september til: bek AT bek DOT no

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: